Manda Youth Polytechnic

2015; oktober;

Mary Wamboi, manager van de Manda Youth Polytechnic

Het National School System in Kenia bestaat uit acht jaar primary school (lager onderwijs), vier jaar secondary school (middelbaar onderwijs) en vier jaar universiteit of hogeschool. Dit systeem wordt ook het 8-4-4 school systeem genoemd.

Zo’n 85% van de Keniaanse kinderen gaat naar primary school, dat in principe een gratis onderwijssysteem is. Nog 24% volgt onderwijs in secondary school en slechts 2% volgt onderwijs in de hogere onderwijs instellingen. Het academische jaar loopt van januari tot december. Primary en secondary school hebben drie tot vier weken schoolvakantie in de maanden april en augustus. De grote vakantie valt in de periode december/januari.

Het doel van het 8-4-4 systeem is om een breed curriculum aan te bieden dat een functionele basis voor de studenten biedt op fysisch, sociaal en economisch vlak, zowel voor zij die het onderwijs verlaten na de lagere richtingen als deze die voorbereid worden voor het hoger onderwijs.

Er zijn zo’n 18000 primary schools met meer dan zes miljoen leerlingen in 2003.

De Keniaanse regering heeft het verplicht gratis onderwijs ingevoerd januari 2003. Zo’n anderhalf miljoen kinderen die voordien geen kans hadden om onderwijs te volgen krijgen op die manier toch een kans om in primary school les te volgen. Er moet wel betaald worden voor uniform, boeken en examens, wat het toch nog financieel moeilijk maakt voor een aantal ouders. De meeste primary schools zijn publieke dag scholen die zich in de dorpen bevinden, maar er zijn ook publieke kostscholen en dure private scholen. De jaren in de primary schools worden meestal ‘klassen’ genoemd, van klas 1 tot klas 8. Er wordt les gegeven  in talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, handwerk en godsdienst. De kinderen starten op de leeftijd van 6 jaar. Er wordt les gegeven in Engels en Kiswahili. De meeste leerlingen beëindigen primary school op de leeftijd van 14 jaar. Op het einde van de 8 jaar leggen de leerlingen een nationaal examen af, georganiseerd door de Keniaanse nationale examen raad, waarna ze een  Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) kunnen behalen.

Minder dan 50 % van de kinderen behaald niet het aantal punten om door te stromen naar secondairy onderwijs. Voor hen is geen onderwijs terwijl onderwijs van cruciaal belang is om je te ontwikkelen en een toekomst op te bouwen.

Stichting Manda heeft voor deze leerlingen de Manda Youth Polytechnic opgericht. Na 2 jaar behalen de leerlingen een certificaat en kunnen zij met dit certificaat een vak uitoefenen zoals metselaar, timmerman, kleermaker.

In oktober 2015 zijn er omstreeks 110 trainees op de Manda Youth Polytechnic. Fantastisch resultaat. Daarvan wonen 20 meisjes (dames) in het hostel dat dit schooljaar in gebruik is genomen.

2015; oktober; groepsfoto; docenten;

Trainees en docenten van de Manda Youth Polytechnic, oktober 2015

2015; oktober; groepsfoto; docenten;

Het docententeam van de Manda Youth Polytechnic, oktober 2015

Leave a Reply