Reisverslag oktober 2017

Genoeg te doen!

In februari 2017 is het begin gemaakt met de voorbereidingen voor deze reis. Feitelijk natuurlijk eerder, maar dat gebeurt alleen in Venhuizen: na iedere reis beginnen we gelijk met de voorbereidin- gen van de volgende trip. Dus dit is ook in februari al het geval. En de volgende reis is niet oktober, maar april/mei. Anna en Cees gaan dan ook al naar Kenia. In oktober gaan de volgende personen naar Kenia: Kees Schouten, Ton Schouten, Clazien Manshanden, Jan de Wit, Fred Wever, Anna en Cees de Waal. Cees vertrekt op 3 oktober, de anderen 18 oktober. Een gemĂȘleerd gezelschap.

Doel van deze reis is:
– het inwijden van het nieuwe toiletgebouw bij de Manda Youth Polytechni in Manda;
– de tweede watertoren in Mwangwei;
– de afronding van het waterbassin in Mwangwei;
– de afronding van de opslagruimte onder de
eerste watertoren;
– de bouw van de tweede schaduwhal;
– beslissing wat we met de greenhouse aankun-
nen;
– ondersteunen van de Tom: dus landbouwonder-
wijs;
– les ondersteunende ac viteiten, sportdag houd-
en;
– onderhoudsplan voor de school opstellen;
– het bijwonen van de diploma-uitreiking van de
trainees;
– verkiezingen??????????

Lees hier het hele reisverslag

Comments are closed.